حل كتاب الطالب سوبر قول 6 انجليزي ثالث متوسط الفصل الثاني

كتاب النشاط مادة اللغة الانجليزية للمرحلة المتوسطة الصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الثاني

Look at the photos Complete the sentences use the words and Expressions
it’s agood deal isn’t it
Drive Slowly
Do you have garage sales in your country?
Negative Questions
About the Conversation
What do you know about twins? Have you ever met any?
It’s a Good Deal, Isn’t It?
Fprm, Meaning and Function
Are you interested in cars? What do people look for in a car?
Rewrite the sentences. Use adverbs of manner.
What is the driving age in your country?
What do you think George’s response is?
On which sid of the road do people usually walk?
Match. Find the meaning of the word in bold type from the reading.
Complete the chart with notes about why the legal driving age should be over 16.
Use can, could, will, or would for requests.
Listen and Discuss
Comprehenion. Match the two parts of the sentences.
Complete the definions by matching the two parts.
Work with a partner. Make sentehces to describe the actions in the pictures.
Listen. Look at the picture of a gallery opening Who said what? Write the numbers in the boxes.
What do you think ken answers?
Do you know about people who work for charity?
Nnswer the questions about the readingRead the text about Saudi Arabia’s 2030 vision.
We use the mcxial verb can, may, and could to ask for permission.
Complete the sentences using an adverb.
Write six sentences about the things you like and dislike about people.
What do you know about aptitude tests and IQ tests? Have you ever taken one?
Complete with the correct word
EXPANSION Units 1-3
Find 5 words or expressions in the chant that mean a type of job.
Who Used My Toothpaste?
Why hasn’t the boy done the dishes yet?
Work with a partner. Ask and answer about the pictures.Make sentences with the words. Use gerunds.
What things shouldn’t you share?
How long did Greg stay?
What can’t you stand? What drives you crazy?
Write three expressions. that mean “to irritate”.
Read the information in the Writing Corner. Complete the sentences with who, that, which, whose, or where.
Complete the sentences with can’t or must.
Reading the quotations, and give your comments.
Ask and answer about the people’s comments
Work with a partner. Say what will/might happen in the following situations.
What would tou rather do? Share your choices with a partner.
How will the following things affect your life? Discuss in small groups.
What are his choices?
Have you ever had to make a serious decision in your life? Discuss.
Answer true or false.
Read the article about making choices. Circle the gerunds.
Match the sentence parts.
Which of the following customs are similar in your country?
Comprehension. Answer true or false.
Make sentences. Use infinitives. Addit’s where necessary.
Complete the following sentences with infinitives. Use the information in the article on pages 58 to 59.
Listen to the advice about traveling to the United States.
What do you think Edgar answers?
What problems do you think people have adapting to a different culture?
Answer about the reading.
In groups, read the quotes about culture and travel. Discuss what the quotes mean.
Complete the text with the correct past tense of the verbs in parentheses.
Complete the sentences about yourself. Use will or might.
Complete the sentences using a gerund or an infinitive.
TAKING A SIESTA
Research the benefits of sleep, and present your findings to the class.
EXPANSION Units 4-6
Chant Along
Vocabulary
حل كتاب الطالب اللغة الانجليزية سوبر قول 6 ثالث متوسط الفصل الثاني

 1. R_8V

  احس البرنامج كويس بس مافي اختصار لي الاجابه اتمني تعدلو هشي وتخلون الاجابه مختصره

  يعطيك العافيه

  ثنكيووو

 2. الزهرانيه مصدعه

  ياخي شوضع الي تقول يارب اتزوج تاي جعله يموت ياشيخه غثيتوني فيه تغيرو بكم نفروبك انتي وياه بقعااا

 3. ♡ N O U R A H

  اعشقق استاذه الانجليزي تمووت عشقققق ماشاءالله ماشاءالله تجنننننن احبهاااا الله يحفظها ويسعدها سعاده ما تتخيلها ويرزقها ياربب شسوي احبها 🤍🤍🤍😭
  قولوا آميننن يلا انتظر 😭😭

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.